Despre noi

Scurt istoric

Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș a fost înfiinţat în anul 1976, funcţionând până la darea în folosinţă a actualului imobil în incinta Şcolii Generale nr. 6, apoi la Liceul Şt. L. Roth, iar apoi în incinta fostului Liceu Economic. Proiectarea sa a început în anul 1975 şi s-a dat în funcţiune în anul 1976. Şcoala fost construită cu ajutorul SC Automecanica SA Mediaş.

La 1 septembrie 1985 se mută în clădirea de pe strada Brateiului nr. 6 unde funcţionează şi astăzi. La această dată unitatea avea clădirea şcolii cu un număr de 20 săli de clasă, cantină, ateliere şi sală de sport, situaţie care este şi în prezent.

S-a numit pe rând: Liceul Industrial nr. 2 între anii 1976 – 1986, Liceul Industrial Automecanica între anii 1986 – 1990, Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini între anii 1990 – 2006, în 2012 a primit titulatura Grup Școlar Automecanica, iar din 2012 poartă denumirea actuală.

Începând cu anul 2020 s-a unit cu Şcoala Gimnazială Ighișu Nou, care a devenit structură a LTA.

NOUTĂȚI!

LICEUL TEHNOLOGIC AUTOMECANICA MEDIAȘ a obținut calificativul de FOARTE BINE, cu un punctaj de 70 pct, în urma evaluării externe ARACIP, conform Hotărârii Ședinței Ordinare a Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr.16/14.12.2023.

Resurse umane

Corp profesoral

Detalii despre

Galerie

Galerie

Detalii despre

Loading