CRITERII DE DEPARTAJARE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE
Sesiunea iunie – iulie 2023

În conformitate cu OME nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024, vă transmitem criteriile generale și specifice de departajare, după cum urmează:

  1. CRITERII GENERALE

 

Criterii generale de departajareDocumente justificative
a. existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;

c. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

d. existenţa unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

a. certificat medical de încadrare în grad de handicap (original și copie);

b. certificate de deces ale părinților (original și copie); adeverință care atestă că provine de la o casă de copii/ centru de plasament; document notarial care atestă că minorul este în plasament familial;

c. certificat deces părinte (original și copie);

d.  adeverință de elev.

 

2. CRITERII GENERALE

Criterii specifice de departajareDocumente justificative
Copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate iar copilul este încredințat cu documente legale unei persoane cu domiciliul în circumscripția școlii pentru care optează.Acte notariale care atestă încredințarea minorului;

Copie carte de identitate care să dovedească că persoana căreia îi este încredințat minorul locuiește în circumscripția școlii.

Menţiune:  întâi se vor aplica criteriile generale, conform precizărilor din metodologie, apoi cele specifice.

 

Loading