https://ltautomecanica.ro/wp-content/uploads/2020/06/politica-cookies.jpg

Vă rugăm transmiteți documentele pentru admitere la adresa: admitere.automecanica@gmail.com

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII nr. 4325/2020
pentru modificarea și completarea Ordinului MEN nr. 5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021

ANEXA nr. 1 la ORDINUL MEC nr. 4325/22.05.2020
privind modificarea şi completarea ordinului MEN nr. 5087 din 30 august
2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual
pentru anul şcolar 2020-2021

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII nr. 4326/2020
pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii
în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5068/2016, pentru anul şcolar
2020-2021

Loading