PROIECTUL ROSE

“CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL PRIN TENACITATE ȘI ACȚIUNE”

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi  pentru Licee

Beneficiar: Liceul Tehnologic Automecanica

Titlul subproiectului: Construiește-ți viitorul prin  tenacitate și acțiune!

Acord de grant nr. 536/SGL/RII/01.010.2018

 

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea procentului de promovare a examenului de bacalaureat, în vederea accederii în învățământul terțiar,  creșterea  performanțelor școlare și scăderea abandonului școlar, pentru o mai eficientă inserție pe piața muncii a elevilor care fac parte din grupul țintă, prin creșterea calității actului educațional oferit de unitatea de învățământ.

Obiective specifice:

OS1. Creșterea cu 5% a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat al elevilor din grupul țintă la sfârșitul celor patru ani de proiect, prin  activitati pedagogice si de sprijin, facilitând continuarea studiilor în învăţământul superior, prin formarea unor tineri responsabili.

OS2. Creșterea cu 3%. a ratei de absolvire a claselor terminale pe parcursul celor patru ani de proiect, prin consiliere  si orientare in cariera, urmărind dezvoltarea unor atitudini şi valori pozitive faţă de şcoală şi carieră.

OS3 Creșterea cu 40% a gradului de satisfacție și de motivare a elevilor privind actul educațional prin  activități pedagogice si de sprijin si prin activități de consiliere si dezvoltare personală.

OS4. Reducerea la 6,76% a ratei de abandon la nivelul liceului prin activităţi de consiliere şi dezvoltare personală, stimulându-le atracţia faţă de şcoală şi dorinţa de a-si depăşi condiţia socială.

Loading