Anunț angajare! Dacă suntetți interesat, vă rugăm să dowloadati documentația necesară dând click  aici.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) este finanțat de Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) în cadrul Reformei sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii.

PNRAS urmărește atingerea următoarelor obiective generale:

  • diminuarea riscului de abandon școlar în cel puțin 25% din unitățile de învățământ participante la Program în perioada 2021—2026, cu încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic;
  • îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale și creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial;
  • creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și a ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior.

Rezultatele așteptate:

1) Creșterea eficienței și eficacității interne ale școlii, reflectate prin:

  • scăderea ratei de abandon școlar;
  • creșterea ratei de finalizare a învățământului gimnazial;
  • creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională la clasa a VIII a;
  • reducerea procentului de elevi care iau sub nota șase la Evaluarea Națională;
  • reducerea absenteismului școlar.

2) Îmbunătățirea proceselor de predare – învățare – evaluare;

  • creșterea procentului de cadre didactice din unitatea de învățământ care folosesc mijloace de predare – evaluare digitale;
  • creșterea procentului de cadre didactice care folosesc strategii pedagogice moderne la nivelul clasei (instruire personalizată, abordări pedagogice structurate, centrate pe elev etc.) sau de prioritizare a elevilor (programe remediale în grupe mici, sau învățare autodirijată susținută de tehnologie).

3) Creșterea accesului elevilor aparținând unor categorii vulnerabile la o educație de calitate;

4) Îmbunătățirea interacțiunii între toți actorii cheie ai ecosistemului școlar (elevi, cadre didactice, părinți, directori, inspectori, reprezentanți ai comunității etc.);

5) Îmbunătățirea climatului la nivelul școlii si la nivelul clasei;

6) Creșterea timpului de instruire alocat elevilor în risc de abandon

Loading