https://ltautomecanica.ro/wp-content/uploads/2020/06/politica-cookies.jpg

Vă rugăm transmiteți documentele pentru examene la adresa: admitere.automecanica@gmail.com

ORDINUL nr. 4248/2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.916/2019,privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020

PROCEDURA
privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz, tulburare de spectru autist, tulburări specifice de învățare care susțin examen

Vă rugăm transmiteți documentele pentru examene la adresa: admitere.automecanica@gmail.com