https://ltautomecanica.ro/wp-content/uploads/2020/06/politica-cookies.jpg

Vă rugăm transmiteți documentele pentru examene la adresa: admitere.automecanica@gmail.com

Ordinul nr. 4321/2020
privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014, pentru anul școlar 2019-2020

Ordinul nr. 4323/2020
privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, pentru anul şcolar 2019-2020

Anunțuri

Teme alese, clasa XI C
învățământ profesional, sesiunea iunie 2020
Calificarea: sudor

Proiecte propuse, nivel 4, clasa XII A
pentru obținerea certificatului de competențe profesionale, sesiunea iunie 2020
Specializarea: tehnician în gastronomie

Teme alese, clasa XIII S
pentru obținerea certificatului de competențe profesionale, sesiunea iunie 2020
Specializarea: tehnician prelucrări la cald

Vă rugăm transmiteți documentele pentru examene la adresa: admitere.automecanica@gmail.com

Loading